Αργύρης Μποτός

botos_170Αντιπρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α.

Γεννήθηκε στον Αλμυρό Μαγνησίας στις 11 Μαΐου 1959 και αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Αλμυρού το 1977.
Εισήχθη στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών το 1977, με υποτροφία και αποφοίτησε το 1983.

Επαγγελματική Δραστηριότητα
Ασκεί το επάγγελμα του αγρότη στον Αλμυρό Μαγνησίας από το 1986 έως σήμερα.
Ασκεί το επάγγελμα του γεωπόνου υπαλλήλου ΕΛΓΑ από το 2002 έως σήμερα.

Πολιτική-Κοινωνική Δραστηριότητα
1986-2013: Μέλος ΔΑΚΕ Γεωτεχνικών – ΕΚΟ Γεωτεχνικών.
Αιρετός αντιπρόσωπος Παραρτήματος ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας.
Αιρετός αντιπρόσωπος Γενικής Συνέλευσης ΓΕΩΤΕΕ Ελλάδας.
1989-1993: Μέλος Νομαρχιακού Συμβουλίου Μαγνησίας ως εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ.
2006-2013: Μέλος του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων ΕΛΓΑ.
2010-2013: Μέλος Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
Μέλος Επιτροπής Αναπτυξιακών θεμάτων της ΕΝ.Π.Ε.
Μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος – Γεωργίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Μέλος Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας.
Μέλος Δ.Σ της Δημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΟΘΡΥΣ» του Δ. Αλμυρού.
2010-2013: Μέλος Πολιτικής Επιτροπής της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Τομεάρχης του Τομέα εποπτευόμενων Οργανισμών του ΥΠ.Α.Α.Τ. στη Γραμματεία Αγροτικού της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Πολιτευτής της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στο Ν. Μαγνησίας στις εθνικές εκλογές Μαΐου κ Ιουνίου του 2012.