Δρ. Κυριακή Καρακίτσου

karakitsou_170Αν. Διευθύντρια Δραστηριοτήτων Εμπορίας Φυσικού Αερίου, ΔΕΠΑ ΑΕ.

Η Κυριακή Καρακίτσου είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει τον τίτλο του Διδάκτορα από το ίδιο Πανεπιστήμιο και εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ε.Ι.ΧΗ.Μ.Υ.Θ. Πατρών.

Εργάστηκε για επτά συνεχή έτη σε εταιρείες ιδιωτικού τομέα, κυρίως ως μηχανικός πωλήσεων σε συστήματα βιομηχανικών εφαρμογών σύγχρονης τεχνολογίας και ως μηχανικός αυτοματισμού και οργάνων σε συστήματα παρακολούθησης κι ελέγχου εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Από το έτος 2000 εργάζεται στη ΔΕΠΑ, σε διάφορες θέσεις της εμπορικής διεύθυνσης. Το έτος 2007 έγινε Δ/ντρια Marketing και από το έτος 2010 έχει τον τίτλο της Αναπληρώτριας Δ/ντριας Δραστηριοτήτων Εμπορίας Αερίου. Είναι υπεύθυνη για τον εμπορικό σχεδιασμό και την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας, την τιμολογιακή διαχείριση των συμβάσεων πώλησης και την ανάπτυξη και διαμόρφωση νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Εκπροσωπεί τη ΔΕΠΑ στην παγκόσμια ένωση εταιρειών αερίου και λαμβάνει μέρος σε διεθνείς συγκεντρώσεις και ομάδες εργασίας σε θέματα φυσικού αερίου.

Έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία κι έχει συμμετάσχει σε πολλά ελληνικά και ευρωπαϊκά συνέδρια.